Jumat, 26 Desember 2008

Memulihkan Tangan yang PutusDari Al-Isbagh bin Nabatah, dia berkata, “Ketika aku duduk bersama Ali bin Abi Thalib yang tengah menyelesaikan urusan-urusan manusia, dating sekelompok manusia yang di antara mereka ada seorang hitam yang terikat kedua tangannya. Mereka berkata, “Dia adalah pencuri, wahai Amirul Mukminin!”

Ali berkata, “Wahai orang hitam, apakah kamu mencuri?”

Orang hitam menjawab, “Ya, wahai Amirul Mukminin!”

Ali berkata, “Wahai orang yang dilahirkan ibunya, jika kamu mengatakannya lagi aku potong tanganmu.”

Dia menjawab, “Ya, wahai Amirul Mukminin!”

Lalu Ali berkata, “Potonglah tangannya karena dia harus dipotong.”

Maka dipotonglah tangan kanannya. Lalu tangan kirinya mengambil tangan yang telah terputus yang masih bercucuran darah. Kemudian dia berjumpa dengan Ibnu Al-Kawa’. Ibnu Al-Kawa’ bertanya, “Wahai orang hitam! Siapa yang memotong tangan kananmu?”

Dia menjawab, “Tangan kananku dipotong oleh penghulu kaum mukminin, pemimpin kebenaran, suami Fathimah Az-Zahra, puteri Muhammad saww. (dan sederet sebutan yang memuji Ali).”

Ibnu Al-Kawa’ berkata, “Celaka kamu, wahai orang hitam. Dia telah memotong tangan kananmu, malah kamu memujinya sedemikian rupa!”

Dia menjawab, “Bagaimana aku tidak memujinya? Daging dan darahku telah bercampur dengan kecintaan kepadanya. Demi Allah dia tidak memotongku kecuali dengan kebenaran yang telah Allah wajibkan atasku.”

Kemudian Ibnu Al-Kalwa’ menjumpai Ali bin Abi Thalib dan berkata, “Wahai tuanku, aku telah melihat keanehan.”

Ali berkata, “Apa yang kamu lihat?”

Dia menjelaskan, “Aku bertemu dengan orang hitam yang telah Anda potong tangan kanannya. Lalu dia membawa tangan yang terputus itu dengan tangan kirinya, sementara darah masih mengalir darinya. Aku bertanya kepadanya siapa yang memotong tangan kanannya. Dia menjawab penghulu kaum mukminin (dan sederetan sebutan yang memuji Ali). Aku berkata kepadanya, “Celaka kamu, wahai orang hitam. Dia telah memotong tangan kananmu, malah kamu memujinya sedemikian rupa!”

Dia menjawab, “Bagaimana aku tidak memujinya? Daging dan darahku telah bercampur dengan kecintaan kepadanya. Demi Allah dia tidak memotongku kecuali dengan kebenaran yang telah Allah wajibkan atasku.”

Kemudian Ali menoleh kepada putranya, Al-Hasan dan berkata, “Berdirilah! Panggil pamanmu, orang hitam itu!” Al-Hasan segera keluar mencarinya, dan menemuinya di sebuah tempat bernama Kindah. Lalu orang itu dibawa menjumpai Amirul Mukminin. Ali berkata kepadanya, “Wahai orang hitam, aku telah memotong tanganmu, mengapa kamu malah memujiku?”

Dia berkata, “Bagaimana aku tidak memujimu? Daging dan darahku telah bercampur dengan kecintaan kepadamu. Demi Allah, Anda tidak memotongku kecuali dengan kebenaran yang akan menyelamatkanku dari siksa akhirat.”

Ali berkata, “Kesinikan tanganmu!” Lalu beliau mengambilnya dan meletakkannya di tempat asalnya, kemudian beliau menutupinya dengan sorbannya. Lalu beliau bangun dan sholat, kemudian setelahnya beliau berdoa. Setelah itu beliau membuka sorban itu maka tangan itu telah tersambung kembali.

Tidak ada komentar:

Posting Komentar